Tutkimus

Lisäeristäminen pienentää energialaskua ja pienentää hiilidioksidipäästöjä

Energian hinnan noustessa ja päästörajoitusten tiukentuessa energiatehokkuuden parantaminen rakennusten eristystä lisäämällä on tullut entistä tärkeämmäksi vaihtoehdoksi rakentamisessa.

Lisäeristäminen mahdollistaa Euroopan tasolla 270 miljardin euron säästöt vuodessa, sillä Euroopassa käytetyn energian kokonaismäärästä rakennukset kuluttavat 40 prosenttia (Ecofys studies II to V for Eurima).

Lisäeristäminen vähentää kasvihuonekaasuja

Ilmaston muutoksen torjunnassa kasvihuonekaasujen vähentäminen on tehokkain tapa. Merkittävä osa hiilidioksidipäästöistä syntyy asumisen ja lämmittämisen seurauksena, joten ylivoimaisesti kustannustehokkain tapa pienentää päästöjä on lisätä rakennusten energiatehokkuutta.

Fibratus-sellueristeen oma hiilijalanjälki on pieni

Fibratus sellueriste valmistetaan luotoa säästäen kierrätyspaperista. Valmistusprosessi vie erittäin vähän energiaa. Fibratus sellueriste myös sitoo puukuiduissa olevan hiilen koko käyttöiäkseen itseensä, pienentäen näinkin asumisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Fibratus sellueriste voidaan lisäksi uusiokäyttää sellaisenaan lämmöneristeenä tai laimentaen maanparannusaineena.

Fibratus mukana hankkeissa

Fibratus Oy on aktiivisesti mukana rakentamisen energiatehokuutta tutkivissa hankkeissa. Olemme osallistuneet yrityspartnerina mm. seuraaviin hankkeisiin:

Tampereen teknillisen yliopiston toteuttamassa Frame-pojektissa tutkittiin ehkäisymenetelmiä rakennusten kosteusongelmien ratkaisemiseksi. Ongelmaksi on noussut erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutukset rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimintaan eristevahvuuksien kasvaessa.

http://www.rakennusteollisuus.fi/frame/

Tampereen teknillisen yliopiston tutkimushankkeessa tutkittiin vapaa-ajan asumisen energiatehokkuutta: Ekotehokas rakennusten epäjatkuva lämmitys, EREL-projekti

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/rakennustekniikka/tutkimus/rakennetekniikka/rakennusfysiikka/tutkimusprojektit/index.htm#EREL