Sellueriste

Kotimaisella Fibratus-sellueristeellä eristetty talo mahdollistaa turvallisen ja luonnollisen asumismukavuuden. Fibratus-sellueriste käy erinomaisesti seinän, vinon yläpohjan, alapohjan, välipohjan ja ontelorakenteen eristämiseen. Lisäämällä talosi yläpohjaan nykystandardien mukaisesti ekologista Fibratus-sellueristettä, säästät välittömästi energiakustannuksissa ja kasvatat asumismukavuutta. Vedon tunne vähenee, kun ilma ei enää vuoda yläpohjasta. Asumismukavuutta ei voi rahassa mitata, mutta meillä Fibratuksessa se sisällytetään kauppahintaan.

Sellueristeen hyvän eristävyyden takaavat

  • Pieni ilmanläpäisevyys
  • Saumattomuus
  • Hengittävyys
  • Puukuidun huokoinen rakenne
  • Hyvä kosteudensietokyky
  • Huolellinen asennus

Fibratus-sellueristeen kosteudensietokyky on erittäin hyvä. Tämä ilmenee mm. erinomaisena eristyskyvyn säilyvyytenä ilmankosteuden lisääntyessä. Sisäilman kosteus pysyy optimaalisena ja homehtumisriski minimoituu.

Fibratus-sellueristeen lämmöneristyskyky on hyvä, lambda-arvo 0,041 (Mitä matalampi arvo sitä parempi). Hyvä lämmöneristyskyky perustuu alhaiseen lämmönjohtavuuteen. Sellueristeessä yhdistyvät hyvälle lämmöneristeelle oleelliset piirteet: Ilmanläpäisy on vähäistä, mutta se sitoo ilmaa hyvin. Fibratus-sellueristeen käyttö säästää siis suoraan lämmityskustannuksiasi.

Sellueristeestä käytetään myös nimiä selluvilla ja puukuitueriste.