Tekniset tiedot ja laatu

newspapers_002_web_720Fibratus Oy:n oma asennustoiminta Pirkanmaalla varmistaa sellueristeen laadun. Oma asennusyksikkö seuraa eristeen kuutiopainoa sekä painumaa viikottaisilla seurannoilla. Omalla asennustoiminnalla varmistetaan valmistuksen tietotaito aina itse valmistuksesta sellueristeen asennukseen asti.

Kierrätyspaperin laatu vaikuttaa merkittävästi sellueristeen laatuun. Kotimaista lajiteltua kierrätyspaperia käyttämällä varmistamme Fibratus sellueristeen laadun.

Fibratus sellueriste on pakattu n. 14 kg säkkeihin (+/-0,5kg). 1 Säkki= n. ½m3 sellueristettä vapaasti asennettuna.

  • Kuutiopaino 28-30kg/m3: 150-350mm eristysvahvuudella
  • Kuutiopaino 30-35kg/m3: 350-400mm eristysvahvuudella
  • Kuutiopaino 35-45kg/m3: 450-600mm eristysvahvuudella
  • Painuma 10-15%
  • Lämmönjohtavuus (lambda-arvo): 0,041 W/mK; ttkk/Rakennustekniikka
  • Paloturvallisuus: E-luokka
  • 85 paino-% kierrätyspuukuitua(pääsääntöisesti kierrätyspaperia, myös kierrätysaaltopahvin tai kierrätyskartongin käyttö mahdollista
  • 15 paino-% palon ja lahontorjunta-aineita